محصولات صنعتی-بیرونی

چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۵۰ وات

چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۵۰ وات

چراغ ویژه‌‌ی فضای مرطوب و پر گرد و خاک ۵۰ وات ۱۵۰ سانتیمتری

جزئیات
فلودلایت ال ای دی ۱۰۰۰ وات

فلودلایت ال ای دی ۱۰۰۰ وات

پرژکتور دوربرد ۱۰۰۰ وات

جزئیات
چراغ ال دی ضدغبار و رطوبت  ۳۲  وات

چراغ ال دی ضدغبار و رطوبت ۳۲ وات

چراغ ویژه‌‌ی فضای مرطوب و پر گرد و خاک ۳۲ وات ۱۲۰ سانتیمتری

جزئیات
فلودلایت ال ای دی ۵۰۰ وات

فلودلایت ال ای دی ۵۰۰ وات

پروژکتور دوربرد ۵۰۰ وات

جزئیات
چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۱۸ وات

چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۱۸ وات

چراغ ویژه‌‌ی فضای مرطوب و پر گرد و خاک ۱۸ وات ۶۰ سانتیمتری

جزئیات
فلودلایت ال ای دی ۳۰۰ وات

فلودلایت ال ای دی ۳۰۰ وات

پروژکتور دوربرد ۳۰۰ وات

جزئیات
فلودلایت ال ای دی ۲۰۰ وات

فلودلایت ال ای دی ۲۰۰ وات

پروژکتور دوربرد ۲۰۰ وات

جزئیات
فلودلایت ال ای دی ۱۵۰ وات

فلودلایت ال ای دی ۱۵۰ وات

پروژکتور دوربرد ۱۵۰ وات

جزئیات
فلودلایت ال ای دی ۸۰ وات

فلودلایت ال ای دی ۸۰ وات

پروژکتور دوربرد ۸۰ وات

جزئیات
فلودلایت ال ای دی ۶۰ وات

فلودلایت ال ای دی ۶۰ وات

پروژکتور دوربرد ۶۰ وات

جزئیات