محصولات اداری-تجاری

پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات  - ۱۳۰ لومان بر وات

پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۳۰ لومان بر وات

پنل های روکار/توکار ۱۳۰ لومانی ۶۰×۶۰

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۸ وات T8

تیوب ال ای دی ۱۸ وات T8

لامپ تیوبی ۱۸ وات ۱۵۰ سانتیمتری

جزئیات
پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۳۰ لومان بر وات مستطیلی

پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۳۰ لومان بر وات مستطیلی

پنل های روکار/توکار ۱۳۰ لومانی ۳۰×۱۲۰

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۸  وات T8 B50

تیوب ال ای دی ۱۸ وات T8 B50

لامپ تیوبی ۱۸ وات ۱۵۰ سانتیمتری

جزئیات
پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۰۵ لومان بر وات

پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۰۵ لومان بر وات

پنل های روکار/توکار ۱۰۵ لومانی ۶۰×۶۰

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8

تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8

لامپ تیوبی ۱۵ وات ۱۲۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8 B50

تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8 B50

لامپ تیوبی ۱۵ وات ۱۲۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۸ وات T8

تیوب ال ای دی ۸ وات T8

لامپ تیوبی ۸ وات ۶۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۸ وات T8 B50

تیوب ال ای دی ۸ وات T8 B50

لامپ تیوبی ۸ وات ۶۰ سانتیمتری

جزئیات