محصولات پارکینگ-تونل

تیوب ال ای دی ۱۸ وات T8

تیوب ال ای دی ۱۸ وات T8

لامپ تیوبی ۱۸ وات ۱۵۰ سانتیمتری

جزئیات
چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۵۰ وات

چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۵۰ وات

چراغ ویژه‌‌ی فضای مرطوب و پر گرد و خاک ۵۰ وات ۱۵۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۸  وات T8 B50

تیوب ال ای دی ۱۸ وات T8 B50

لامپ تیوبی ۱۸ وات ۱۵۰ سانتیمتری

جزئیات
چراغ ال دی ضدغبار و رطوبت  ۳۲  وات

چراغ ال دی ضدغبار و رطوبت ۳۲ وات

چراغ ویژه‌‌ی فضای مرطوب و پر گرد و خاک ۳۲ وات ۱۲۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8

تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8

لامپ تیوبی ۱۵ وات ۱۲۰ سانتیمتری

جزئیات
چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۱۸ وات

چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۱۸ وات

چراغ ویژه‌‌ی فضای مرطوب و پر گرد و خاک ۱۸ وات ۶۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8 B50

تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8 B50

لامپ تیوبی ۱۵ وات ۱۲۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۸ وات T8

تیوب ال ای دی ۸ وات T8

لامپ تیوبی ۸ وات ۶۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۸ وات T8 B50

تیوب ال ای دی ۸ وات T8 B50

لامپ تیوبی ۸ وات ۶۰ سانتیمتری

جزئیات