محصولات LED Professional Tri-Proof

چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۵۰ وات

چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۵۰ وات

چراغ ویژه‌‌ی فضای مرطوب و پر گرد و خاک ۵۰ وات ۱۵۰ سانتیمتری

جزئیات
چراغ ال دی ضدغبار و رطوبت  ۳۲  وات

چراغ ال دی ضدغبار و رطوبت ۳۲ وات

چراغ ویژه‌‌ی فضای مرطوب و پر گرد و خاک ۳۲ وات ۱۲۰ سانتیمتری

جزئیات
چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۱۸ وات

چراغ ال ای دی ضد غبار و رطوبت ۱۸ وات

چراغ ویژه‌‌ی فضای مرطوب و پر گرد و خاک ۱۸ وات ۶۰ سانتیمتری

جزئیات