محصولات LED Ultra Slim Panel

پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات  - ۱۳۰ لومان بر وات

پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۳۰ لومان بر وات

پنل های روکار/توکار ۱۳۰ لومانی ۶۰×۶۰

جزئیات
پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۳۰ لومان بر وات مستطیلی

پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۳۰ لومان بر وات مستطیلی

پنل های روکار/توکار ۱۳۰ لومانی ۳۰×۱۲۰

جزئیات
پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۰۵ لومان بر وات

پنل فوق باریک ال ای دی ۴۰ وات - ۱۰۵ لومان بر وات

پنل های روکار/توکار ۱۰۵ لومانی ۶۰×۶۰

جزئیات